publicerad: 2021  
pesticid pesticiden pesticider
pesti·cid·en
substantiv
pestici´d
ofta plur. kemiskt bekämpnings­medel som an­vänds som växt­skydds­medel
miljö­vänliga alternativ till pesticider
belagt sedan 1967; till pest och -cid i biocid