publicerad: 2021  
1platt neutrum platt, bestämd form och plural platta
adjektiv
1 som har två parallella begränsnings­ytor på litet av­stånd från var­andra och allt­så liten höjd el. tjocklek
en platt mat­låda; både platta och runda likör­flaskor; en platt (data)skärm
äv. slät, plan
hon tryckte an­siktet platt mot fönstret; det platta skånska landskapet; han låg platt på magen (adverbial)
falla platt till marken se mark
lägga sig platt (på marken) ge upp alla krav (och gå med på vad som helst)samarbets­partierna lade sig platt i frågan om ersättnings­nivåer
platt fall se fall
platt skatt se skatt
platt som en pann­kaka helt plattHolland är platt som en pann­kaka
belagt sedan mitten av 1400-talet (Arboga stads tänkebok); fornsvenska platter; av lågtyska plat, franska plat med samma betydelse; trol. av grek. platys´ 'flat'; jfr ur­sprung till flat, plafond, plats, platå, plåt, pläter
2 trivial och intet­sägande
platta kvickheter; en platt konversation om vädret
belagt sedan 1772
2platt
adverb
i vissa ålderdomligt ut­tryck full­ständigt
det var platt omöjligt att tala henne till rätta
äv. alls
platt intet
belagt sedan ca 1452 (Nya eller Karls-Krönikan); fornsvenska plat; av lågtyska plat med samma betydelse; till 1platt!!