publicerad: 2021  
portfolio portfolion portfolior
port·folior·na
substantiv
portfo´lio
portfoliometoden
samtliga för­skolor och skolor in­om om­rådet arbetar med portfolio
äv. om mot­svarande portfölj (portfolio)
en vision är att eleverna till slut har hela sin skol­historia i sin portfolio
belagt sedan 2000; till lat. porta´re 'bära' och fol´ium 'blad'