publicerad: 2021  
portföljbärare portfölj­bäraren, plural portfölj­bärare, bestämd plural portföljbärarna
port·följ|­bär·ar·en
substantiv
portföl`jbärare
person som bär portfölj särsk. (skämtsamt) om (verkligt el. förment) betydelse­full (tjänste)man som an­vänder den som nöd­vändigt attribut, som enda bagage på resa eller dylikt
allvars­tyngda portfölj­bärare i kostym
belagt sedan 1971