publicerad: 2021  
portfoliometoden bestämd form
port·folio|­met·od·en
substantiv
portfo`liometoden
en under­visnings­metod som bl.a. inne­bär att eleverna arbetar själv­ständigt och samlar resultaten av sitt arbete i en sär­skild mapp eller portfölj
genom portfolio­metoden lär sig eleverna att dokumentera och förstå sitt eget lärande samt att planera och sätta upp egna mål
belagt sedan 2000