publicerad: 2021  
prisma prismat el. prisman, plural prismor
prism·at
substantiv
pris`ma el. pris´ma
en geometrisk kropp med parallella, kongruenta bas­ytor
spec. om genom­skinlig kropp av så­dan typ, sär­skilt anv. in­om optiken för att åstad­komma ljus­brytning el. upp­delning av ljuset i olika färger
prismaobjektiv; kristallprisma; kvartsprisma
alla prismorna i ljus­kronan
belagt sedan 1690; 1759 i bet. 'genomskinlig, ljusbrytande kropp'; av grek. pri´sma 'det söndersågade; prisma'