publicerad: 2021  
prövosten prövo­stenen prövo­stenar
prövo|­sten·en
substantiv
prö`vosten
något som kan bevisa äktheten eller på­visa beskaffenheten av något annat
huru­vida han kommer att sluta åka bil till jobbet blir en prövo­sten på upp­riktigheten i hans miljö­engagemang
belagt sedan 1536; se ur­sprung till probersten