publicerad: 2021  
postskriptum postskriptumet, plural postskriptum
PS
post·skript·um
substantiv
postskrip`tum
skrivet tillägg särsk. i brev
belagt sedan 1655; av lat. pos´t scrip´tum 'efter det skrivna'