publicerad: 2021  
prövostund prövo­stunden prövo­stunder
prövo|­stund·en
substantiv
prö`vostund
stund eller tids­period som inne­bär en (av­görande) prövning
de sista decemberdagarna 2004 blev en prövo­stund för nationen
belagt sedan 1648