publicerad: 2021  
psalmbok psalmboken psalmböcker
psalm|­bok·en
substantiv
[sal`m-]
(fast­ställd) samling av psalmer i ett kyrkosamfund
1986 års psalm­bok
belagt sedan 1543