publicerad: 2021  
psykos psykosen psykoser
psyk·os·en
substantiv
[-å´s]
psykiskt sjukdoms­tillstånd med förändrad verklighetsuppfattning och bristande sjukdoms­insikt orsakad av bl.a. traumatisk händelse, sjukdom eller an­vändning av vissa droger
JFR neuros
psykossjukdom; alkoholpsykos; drogpsykos; förlossningspsykos
drabbas av en psykos; lida av en svår psykos; under en psykos kan den drabbade ha svårt att skilja mellan fantasi och verklighet
äv. försvagat om till­stånd (hos en grupp människor) där handlandet styrs en­bart av känslan
belagt sedan ca 1875; av grek. psy´khosis med samma betydelse; till psyke