publicerad: 2021  
psykosocial psyko­socialt psyko­sociala
psyko|­soci·al
adjektiv
[-a´l] el. [psy`-]
som har att göra med sociala aspekter av psykiska reaktioner
psyko­sociala problem; psyko­socialt stöd; den psyko­sociala miljön på arbets­platsen
belagt sedan 1962