publicerad: 2021  
somatisk somatiskt somatiska
som·at·isk
adjektiv
soma´tisk
som har sam­band med (människans) kropp särsk. i sjuk­vårds­sammanhang
MOTSATS psykisk JFR kroppslig 1
somatiska skador
belagt sedan 1832; av grek. somatikos´ med samma betydelse, till so´ma 'kropp'