publicerad: 2021  
radioröst radio­rösten radio­röster
radio|­röst·en
substantiv
ra`dioröst
röst hos person som fram­träder i radion
han har en dålig radio­röst
äv. om personen
han är en känd radio­röst
belagt sedan 1925