publicerad: 2021  
randomisera randomiserade randomiserat
verb
randomise´ra
ofta perfekt particip ordna eller göra ur­val på ett slump­mässigt sätt vid statistisk under­sökning; särsk. in­om medicinsk forskning
randomisera något
en randomiserad studie; patienterna randomiserades till tre grupper
belagt sedan 1954; av engelska randomize med samma betydelse, till random 'slump'
randomiserarandomiserande, randomisering