publicerad: 2021  
realism realismen
re·al·ism·en
substantiv
realis´m
1 sinne för verkligheten
politisk realism; klar­ögd realism; realism i mot­sats till drömmeri
belagt sedan 1872; till real
2 en kunskaps­teoretisk stånd­punkt enligt vilken det existerar en ytter­värld som är oberoende av med­vetandet
begreppsrealism
belagt sedan 1799
3 verklighets­skildrande riktning in­om litteratur och konst som inte lägger särsk. ton­vikt på vare sig det vackra el. det fula
fotografisk realism; psykologisk realism; realismen i Almqvists folklivsskildringar
belagt sedan 1856