publicerad: 2021  
redskapsgymnastik redskaps­gymnastiken
red·skaps|­gymn·ast·ik·en
substantiv
re`dskapsgymnastik
gymnastik som ut­förs med an­vändning av barr, bom, bygel­häst eller dylikt i mots. till fri­stående gymnastik
belagt sedan 1872