publicerad: 2021  
regeringsform regerings­formen regerings­former
RF
reg·er·ings|­form·en
substantiv
rege`ringsform
ofta bestämd form sing. grund­lag som inne­håller de fundamentala bestämmelserna om hur (den svenska) staten ska vara organiserad
1809 års regerings­form; en ny regerings­form an­togs av riks­dagen 1973-74
belagt sedan 1629