publicerad: 2021  
registratur registraturet äv. registraturen, plural registratur äv. registraturer, bestämd plural registraturen äv. registraturerna
reg·istr·at·ur·et
substantiv
registratu´r
kronologiskt ordnade av­skrifter eller kopior av dokument som gått ut från en myndighet
belagt sedan 1604; till register