publicerad: 2021  
regnskog regn­skogen regn­skogar
regn|­skog·en
substantiv
[reŋ`n-]
yppig, ständigt grön skog i (tropiska och subtropiska) om­råden med stor neder­börd och hög luft­fuktighet året runt
JFR djungel
exploateringen av regn­skogarna; rädda regn­skogarna!; den tropiska regn­skogen är världens mest samman­satta och art­rika eko­system
belagt sedan 1896; jfr tyska Regenwald med samma betydelse