publicerad: 2021  
rekordhållare rekord­hållaren, plural rekord­hållare, bestämd plural rekordhållarna
re·kord|­håll·ar·en
substantiv
[-kå`rd-]
person som inne­har ett rekord
rekordhållare (i/på något)
rekordhållare (i något)
rekordhållare (något)
han är svensk rekord­hållare på 800 meter; hon är nordisk rekord­hållare i stav
belagt sedan 1919