publicerad: 2021  
rekreation rekreationen rekreationer
re·kre·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
åter­hämtning av krafter genom vistelse i av­kopplande miljö
kur­ortens om­givningar skänkte ljuvlig rekreation
äv. av­kopplande aktivitet
rekreationsområde
turist­föreningen före­språkar rekreation med inne­håll
belagt sedan 1581; till rekreera (sig)