publicerad: 2021  
respirera respirerade respirerat
verb
respire´ra
sär­skilt medicin andas
respirera (något)
det respirerade syret
belagt sedan 1735; av lat. respira´re 'andas (ut och in)'; jfr ur­sprung till spirant
respirerarespirerande, respiration