publicerad: 2021  
retablera retablerade retablerat
verb
retable´ra
formellt, mindre brukligt återupprätta
någon retablerar något
retablera förtroendet
belagt sedan 1771; till lat. re- 'åter' och etablera
retableraretablerande, retablering