publicerad: 2021  
retention retentionen
re·tent·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
kvar­hållande
retention (av något)
spec. kvar­hållande av något som normalt ut­söndras eller av­stöts t.ex. av urin el. tand
spec. äv. minnesbehållning
belagt sedan 1671; av lat. reten´tio med samma betydelse, till reteni´re 'hålla till­baka'