publicerad: 2021  
retardera retarderade retarderat
verb
retarde´ra
mest i fack­språk minska sin hastighet
MOTSATS accelerera
retardera (något)
bilen retarderade
någon gång äv. få att minska hastigheten
retardera bilen
äv. bildligt
hans ut­veckling retarderades av en över­beskyddande mor
belagt sedan 1748; av lat. retarda´re 'göra långsam; fördröja'; jfr ur­sprung till 1ritardando!!
retarderaretardering, retardation