publicerad: 2021  
rigid neutrum undviks, bestämd form och plural rigida
rig·id
adjektiv
[-gi´d]
som är fast i visst tanke­mönster och har svårt att förstå och god­ta förändringar om person
MOTSATS flexibel
en okänslig och rigid person
äv. om handling eller dylikt
rigida åsikter; en allt­för rigid detalj­planering
äv. som medicinsk term styv, stel
rigida leder
belagt sedan 1817; av franska rigide med samma betydelse, lat. rig´idus 'styv; orörlig'; jfr ur­sprung till rigorös