publicerad: 2021  
regla reglade reglat
även åld.
rigla riglade riglat
verb
re`gla el. ri`gla
stänga med regel
någon reglar något
dörren till cellen reglades nog­grant
belagt sedan 1734; till 2regel 1
reglaregling