publicerad: 2021  
roddbåt rodd­båten rodd­båtar
rodd|­båt·en
substantiv
rodd`båt
mindre (trä)båt som är av­sedd att ros
kapproddbåt
en eka är ett slags rodd­båt
belagt sedan 1631