publicerad: 2021  
rättelse rättelsen rättelser
rätt·els·en
substantiv
rätt`else
1 ändring av fel­aktig orda­lydelse till riktig i muntlig el. skriftlig fram­ställning
en rättelse (av/på/till något)
en rättelse (av något)
en rättelse (något)
en rättelse (till något)
ett lös­blad med rättelser i slutet av boken
äv. med av­seende på annan felaktighet
hon lät honom hållas och väntade med rättelser och förmaningar
belagt sedan 1535; jfr fornsvenska rättilse 'förbättring; bestraffning'
2 (upp­rättelse genom) korrigering av myndighets­beslut eller dylikt
en del av bilisterna som klagade över sina parkerings­böter fick rättelse av kommunen
belagt sedan 1847