publicerad: 2021  
röstboskap röst­boskapen
röst|­bo·skap·en
substantiv
rös`tboskap
var­dagligt, ned­sättande (grupp) politiker i beslutande församling som automatiskt röstar med sitt eget parti, utan att tänka själva
belagt sedan 1992