publicerad: 2021  
röste röstet rösten
eller
3röst röstet, plural röst, bestämd plural rösten
röst·et
substantiv
rös`te el. rös´t
taklag
belagt sedan ca 1605; jfr no. raust 'hustak'; av om­diskuterat urspr.