publicerad: 2021  
rösträtt röst­rätten
röst|­rätt·en
substantiv
rös`trätt
rätt att rösta i val el. vid om­röstning
rösträttsreform; rösträttsålder
all­män röst­rätt; de svenska kvinnorna fick röst­rätt först 1920
belagt sedan 1800