publicerad: 2021  
röstplikt röst­plikten
röst|­plikt·en
substantiv
rös`tplikt
skyldighet att ut­nyttja sin röst­rätt
röst­plikt före­kommer i Belgien; det låga val­deltagandet gav upp­hov till en debatt om röst­plikt
belagt sedan 1911; ökad anv. i slutet av 1990-talet