publicerad: 2021  
sabadillättika sabadillättikan
sabad·ill|­ätt·ik·an
substantiv
sabadill`ättika
vätska som fram­ställs av sabadillfrön och ättik­sprit förr anv. för bekämpning av huvudlöss och dylikt
huvudsvålen dränktes i sabadill­ättika
belagt sedan 1902