publicerad: 2021  
svavel svavlet
S
svavl·et
substantiv
sva´vel
ett fast, gult, icke-metalliskt grund­ämne som före­kommer i flera former
svavelutsläpp
äv. bildligt, sär­skilt om ytterst kraft­fullt (och fördömande) yttrande
svavelosande; svavelpredikan
han svor så att det osade svavel
belagt sedan 1430–50 (Konung Alexander); av lågtyska swavel med samma betydelse; trol. besläktat med lat. sul´phur 'svavel'