publicerad: 2021  
saklighet sakligheten
sak·lig·het·en
substantiv
sa`klighet
sakligt förhållnings­sätt eller beteende
händelsen skildrades med av­dramatiserad saklighet; hennes saklighet kontrasterade mot hans sentimentalitet
belagt sedan 1883
Den nya sakligheten. Namn på en rörelse in­om konsten, musiken m.m. som på 1920-talet (åter)an­knöt till klassiska ideal