publicerad: 2021  
saklig sakligt sakliga
sak·lig
adjektiv
sa`klig
in­riktad på väsentliga fakta och inte på värderingar, känslor el. oviktiga detaljer; om muntlig och skriftlig fram­ställning
en saklig debatt; ett beslut fattat på sakliga grunder; hans redo­görelse var saklig på gränsen till torr
äv. om person
låt oss hålla oss till ämnet och vara sakliga; hon är saklig och oromantisk
belagt sedan 1854