publicerad: 2021  
salvelse salvelsen
salv·els·en
substantiv
sal`velse
ned­sättande över­driven känslo­samhet i tal el. skrift
predikanten talade med rösten fylld av salvelse
belagt sedan 1845; till salva 1