publicerad: 2021  
samhällskontrakt samhälls­kontraktet, plural samhälls­kontrakt, bestämd plural samhälls­kontrakten
sam·hälls|­kon·trakt·et
substantiv
sam`hällskontrakt
samhällsfördrag
äv. något ut­vidgat
genom en sorts samhälls­kontrakt bevarades freden på arbets­marknaden
belagt sedan 1800; efter franska contrat social med samma betydelse