publicerad: 2021  
samhällsliv samhälls­livet
sam·hälls|­liv·et
substantiv
sam`hällsliv
samman­fattningen av all offentlig verksamhet som före­kommer i visst sam­hälle till skillnad från individernas privat­liv
antikens kultur- och samhälls­liv
belagt sedan 1818