publicerad: 2021  
samhällskropp samhälls­kroppen samhälls­kroppar
sam·hälls|­kropp·en
substantiv
sam`hällskropp
något hög­tidligt ofta bestämd form sing. sam­hället betraktat som en organism
den svarta marknaden blev något av en varböld på den svenska samhälls­kroppen
belagt sedan 1771