publicerad: 2021  
samhällskunskap samhälls­kunskapen
sam·hälls|­kun·skap·en
substantiv
sam`hällskunskap
ett skol­ämne där man studerar hur ett sam­hälle fungerar
de samhälls­orienterande ämnena i grund­skolan är historia, geografi, religions­kunskap och samhälls­kunskap
belagt sedan 1907; 1959 i sin nuv. bet.