publicerad: 2021  
sammanboende ingen böjning
samm·an|­bo·ende
adjektiv
samm`anboende
som bor till­sammans med någon; vanligen under äktenskaps­liknande former
sammanboende med någon några är sammanboende
de samman­boendes totala in­komst låg till grund för barnets fritids­avgift
belagt sedan 1582