publicerad: 2021  
sardiska sardiskan sardiskor
sard·isk·an
substantiv
[sa´rd-] el. [sar´d-]
1 knappast plur. en romansk dialekt som talas på Sardinien
() sardiska
sardiskan står än­nu närmare latinet än fast­lands­italienskan
belagt sedan 1903
2 kvinna från Sardinien
belagt sedan 1937