publicerad: 2021  
sarga sargade sargat
verb
[sar`ja]
till­foga söndertrasande eller blödande skada genom att skära eller dylikt
någon sargar (någon/något)
någon sargar (någon)
någon sargar (något)
en illa sargad hand; stenarna sargade hennes bara fötter
äv. bildligt i fråga om diverse svåra, om­fattande skador vanligen perfekt particip
skicka hjälp till det sargade landet
äv. i fråga om andlig skada
en olycklig, sargad själ
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska sargha, bildat till sar 'sårig'; jfr ur­sprung till sår
sargasargande