publicerad: 2021  
sarg sargen, plural sarger el. sargar
sarg·en
substantiv
[sar´j]
förstärkande sido­stycke runt öppning t.ex. runt sitt­brunnen på båt
sargkant
vågtopparna slog in över sargen till sitt­brunnen
sär­skilt kant­konstruktion längs is­hockey­rink eller löpar­bana
han trycktes upp mot sargen; pucken studsade mot sargen
äv. om sido­stycket på sträng­instruments kropp
sargen löper mellan locket och bottnen
äv. om list på bord eller dylikt som löper under skivan och som benen är fast­satta i
en sarg av massivt trä
belagt sedan 1733; av tyska Sarg med samma betydelse, trol. förk. av sarkofag