publicerad: 2021  
sarkasm sarkasmen sarkasmer
sark·asm·en
substantiv
sarkas´m
ofta plur. yttrande som inne­håller skarpt ironisk eller hån­full kritik
sarkasmer (mot/om någon/något/sats)
sarkasmer (mot någon)
sarkasmer (mot något)
sarkasmer (mot sats)
sarkasmer (om någon)
sarkasmer (om något)
sarkasmer (om sats)
bitande sarkasmer; han döljer sig bak­om en mur av sarkasmer
äv. om så­dan kritik i all­mänhet sällan plur.
en humor full av bitsk sarkasm
belagt sedan 1771; av grek. sarkasmos´ med samma betydelse, till sarkaz´ein 'vara hån­full; slita sönder (kött och dylikt)'; jfr ur­sprung till sarkofag