publicerad: 2021  
scenario scenariot, plural scenarier el. scenarion
scen·ari·er
substantiv
scena´rio
(film- eller teaterregissörs) samlade praktiska an­visningar för ett verks in­spelning eller fram­förande
filmscenario
ett scenario (till/för något)
ett scenario (för något)
ett scenario (till något)
filmbolaget ville göra ändringar i scenariot
äv. bildligt om (an­tagen) möjlig händelseutveckling på visst om­råde
framtidsscenario; krigsscenario; mardrömsscenario; skräckscenario
hon målade upp ett scenario för den ekonomiska ut­vecklingen; han skisserade redan på 1970-talet ett scenario för Sovjetunionens upp­lösning
belagt sedan 1889; 1969 i bet. 'tänkbart händelseförlopp'; av ita. scenario med samma betydelse; till scen