publicerad: 2021  
sceneri sceneriet scenerier
scen·eri·et
substantiv
[seneri´]
1 samman­fattningen av praktiska till­behör till fram­förandet av teater­pjäs
sceneriet var dockskåps­aktigt, en biedermeier­idyll i rött och grönt
äv. om skåde­spelarnas rörelseschema på scenen i en före­ställning
lägga sceneri
äv. om mot­svarande regianvisningar
belagt sedan 1834
2 verklig om­givning som upp­fattas som en teaterscen
det sönder­bombade landskapet ut­gjorde ett dystert sceneri
belagt sedan 1841